Čičmany


ADVENTNÝ KONCERT

Predvianočný koncert -Kostol Povýšenia svätého kríža Čičmany

Rímskokatolícka cirkev ,farnosť Čičmany  pozýva verejnosť na:

Jubilejný 10.  ročník adventných kopncertov   v Čičmanoch  - Nedeľa 4.12.2016  o 16:00 hod. – Kostol Povýšenia svätého kríža

Účinkujú poprední operní speváci Slovenského národného divadla v Bratislave:

Mária Eliášová, Monika Fabianová,  Dušan Jarjabek, , Otokar Klein ,  hudobný  dirigent Zdenek Macháček, sprievodné slovo Jozef  Šimonovič.

STRÁNKOVÉ HODINY

 
​Čerpanie dovolenky pracovníčky (Jaroslava Kotercová)  Obecného úradu Čičmany v termíne  od 18.11.-22.11.2016
 
Vážení občania,
navštívte nás, prosím, vo vopred ústne alebo telefonicky
dohodnutých termínoch alebo v týchto
stránkových hodinách:
 
Pondelok    od 08:00 do 16:00  
Utorok od 08:00 do 14:00
      
Streda od 08:00 do 16:00  
Štvrtok nestránkový deň
   
Piatok od 08:00 do 13:00  
Obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30 hod.
 
Stránkové hodiny -Matrika
( rodné listy,sobáše a sobášne listy, úmrtné listy, nahliadnutia do matričných kníh)
 
od 1.11.2016
 
Streda:od 12:00 - 16:00
 
Inak Inak Vám nemôžeme zaručiť, že sa Vám bude venovať
kompetentný zamestnanec/starosta obce
Kontakt:
 
sekretariát a ostatná administratívna agenda, dane, overovanie podpisov,  overovanie listín, evidencia obyvateľstva, poplatky, informácie :
Jaroslava Kotercová č. t. 041/5492123

 

ŠPORTOVÉ IHRISKO

05.09. 2016
pdf ihrisko 2.4 MB

Verejná vyhláška

22.08. 2016
- Oznámenie o spojení územného stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania
- Relaxačné zariadečnie s ubytovaním na parcele CKN č. 9222/7 a 9222/8 v k.ú. Čičmany
- Zverejneniekópie žiadostio vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona  - Relaxačné zariadenie s ubytovaním parcelas CKN č. 9222/7 a 9222/8 v k.ú. Čičmany
- Oznámenie ospojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenia  ústenho pojednávan ia - rekreačné zariadenie s ubytovaním parcela CKN č. 9222/12 a 9222/11 v k.ú. Čičmany
- Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona
pdf verejna-vyhlaska-oznamenie-relaxacne-zariadenie-s-ubytovanim 148.6 KB
pdf verejna-vyhlaska-ouznamenie-rekreacne-zariadenie-s-ubytovanim 136.5 KB

Verejná vyhláška Oplotenie Ing. Miroslav Huliak - nehnuteľnosť č. 67 v k.ú. Čičmany

28.06. 2016
pdf oplotenie-huljak-verejna-vyhlaska-pdf 117.6 KB
pdf verejna-vyhlaska-vyzva-oplotenie-huliak 162.3 KB

Záverečný účet obce Čičmany 2015 a Výročná správa 2015

doc zaverecny-ucet-obce-za-rok-2015-navrh 224 KB
doc vyrocna-sprava-2015-cicmany 357 KB

POPLATKY - DANE A KOMNÁNY ODPAD

26.05. 2016
Poplatky na rok 2016  - Daň z nehnuteľnistí v k.ú. Čičmany
                                      - Komunálny odpad, môžete uhrádzať
 
v hotovosti na Obecnom úrade Čičmany,  počas stránkových hodín , alebo bankovým prevodom v zmysle doručeného rozhodnutia.
 

Kontakty pre vyhľadanie lekára

Oznámenie o strategickom dokumente -Uzemný plán obce Pružina

pdf tmp49e 1.9 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.