Čičmany


Únik vody z rezerváru Cičmany

18.01. 2017
SEVAK, a.s. Žilina  dňa 18.1.2017 upozornil Obec Čičmany na zaznamenaný  pokles vody  vo vodojeme , čo znamená, že je niekde únik vody -porucha.
Na základe obhliadky ulíc a priestorov v obci nie je nikde viditeľný  únik vody - porucha. Je možné, že v niektorej nehnuteľnosti pri vysokých mrazoch,ktoré sme v obci zaznamenali,  mohla vzniknúť porucha. Prosíme všetkých majiteľov nehnuteľností, ktoré nie sú pravidelne obývané, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali čo najskôr vodomerné šachty a rozvody vody. 
 
Ďakujeme
 
                                                    Mgr. Natália Dubnicayová
                                                                         starostka
 
 
                                     

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľností

05.01. 2016
pdf oznamenie-o-vyhlaseni-obchodnej-verejnej-sutaze 50.9 KB
pdf verejna-obchodna-sutaz-cicmany 77.1 KB
pdf lv-561-obec-cicmany-par-ckn-c-45-46-budov-s-c-30 91.6 KB

Upozornenie spoločnosti SEVAK na kontrolu vodomerných šácht a potrubí vo vodomerných šachtách v súvislosti s výskytom hlbokých mrazov

​05.01. 2017
pdf sevak 51.4 KB

Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému ŽSK

​03.01. 2017
pdf strategia-tvorby-a-budovania-integrovaneho-dop ravneho-systemu-zsk 14.12.2016 70 KB

STRÁNKOVÉ HODINY

 
Vážení občania,
navštívte nás, prosím, vo vopred ústne alebo telefonicky
dohodnutých termínoch alebo v týchto
stránkových hodinách:
 
Pondelok    od 08:00 do 16:00  
Utorok od 08:00 do 14:00
      
Streda od 08:00 do 16:00  
Štvrtok nestránkový deň
   
Piatok od 08:00 do 13:00  
Obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30 hod.
 
Stránkové hodiny -Matrika
( rodné listy,sobáše a sobášne listy, úmrtné listy, nahliadnutia do matričných kníh)
 
od 1.11.2016
 
Streda:od 12:00 - 16:00
 
Inak Inak Vám nemôžeme zaručiť, že sa Vám bude venovať
kompetentný zamestnanec/starosta obce
Kontakt:
 
sekretariát a ostatná administratívna agenda, dane, overovanie podpisov,  overovanie listín, evidencia obyvateľstva, poplatky, informácie :
Jaroslava Kotercová č. t. 041/5492123

 

Pozvánky na zasadnutia OZ 2017

12.12. 2016
pdf pozvanka-na-zasadnutie-oz-5.1.2017 57 KB

Verejná vyhláška

22.08. 2016
- Oznámenie o spojení územného stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania
- Relaxačné zariadečnie s ubytovaním na parcele CKN č. 9222/7 a 9222/8 v k.ú. Čičmany
- Zverejneniekópie žiadostio vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona  - Relaxačné zariadenie s ubytovaním parcelas CKN č. 9222/7 a 9222/8 v k.ú. Čičmany
- Oznámenie ospojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenia  ústenho pojednávan ia - rekreačné zariadenie s ubytovaním parcela CKN č. 9222/12 a 9222/11 v k.ú. Čičmany
- Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona
pdf verejna-vyhlaska-oznamenie-relaxacne-zariadenie-s-ubytovanim 148.6 KB
pdf verejna-vyhlaska-ouznamenie-rekreacne-zariadenie-s-ubytovanim 136.5 KB

Verejná vyhláška Oplotenie Ing. Miroslav Huliak - nehnuteľnosť č. 67 v k.ú. Čičmany

28.06. 2016
pdf oplotenie-huljak-verejna-vyhlaska-pdf 117.6 KB
pdf verejna-vyhlaska-vyzva-oplotenie-huliak 162.3 KB

Záverečný účet obce Čičmany 2015 a Výročná správa 2015

doc zaverecny-ucet-obce-za-rok-2015-navrh 224 KB
doc vyrocna-sprava-2015-cicmany 357 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.