Čičmany


STRÁNKOVÉ HODINY

2.5.2017 - dovolenka AP Jaroslava Kotercová
 
Vážení občania,
navštívte nás, prosím, vo vopred ústne alebo telefonicky
dohodnutých termínoch alebo v týchto
stránkových hodinách, Inak Vám nemôžeme zaručiť, že sa Vám bude venovať
kompetentný zamestnanec/starosta obce
 
Stránkové hodiny
sekretariát , administratívna agenda, dane, overovanie podpisov,  overovanie listín, evidencia obyvateľstva, poplatky, informácie :
vybavuje  administratívna pracovníčka Jaroslava Kotercová č. t. 041/5492123
 
Pondelok    od 08:00 do 16:00  
Utorok od 08:00 do 14:00
      
Streda od 08:00 do 16:00  
Štvrtok nestránkový deň
   
Piatok od 08:00 do 13:00  
Obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30 hod.
 
 Matrika
( rodné listy,sobáše a sobášne listy, úmrtné listy, nahliadnutia do matričných kníh)
vybavuje matrikárka  Viera Škubáková č.t. 041/5492123
 
Stránkové hodiny
 
od 1.11.2016
 streda od 12:00 -16:00
 

Oznam o predaji majetku Obce Čičmany (bývalá škola a pozemky) podľa§ 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. , prípad osobitného zreteľa

25.04. 2017
pdf oznam-o-predaji-majetku-obce-cicmany 36.7 KB

Pozvánka na zasadnutie OZ

11.04. 2017
pdf pozvanka-na-zasadnutie-oz-21.04.2017 52.8 KB

Opakovaná verejná obchodná súťaž na predaj nehnuteľností ( dom súpisné číslo 30- budova bývalej školy a pozemky pod budovou a dvor)

23.03. 2017
pdf oznamenie-o-vyhlaseni-opakovanej-obchodnej-verejnej-sutaze 51.5 KB
pdf verejna-obchodna-sutaz-cicmany-opakovanie 77.6 KB
pdf lv-561-obec-cicmany-par-ckn-c-45-46-budov-s-c-30 91.6 KB

Pozvánky na verejné zasadnutia obecného zastupiteľstva Čičmany 2017

03.03. 2017
pdf Pozvánka na verejné zasadnutie OZ Čičmany 5.1.2017 57 KB
pdf Pozvánka na verejné zasadnutie OZ Čičmany 10.03.2017 53.9 KB

Poľovnícka spoločnosť Čičmany Les

23.02. 2017
Oznámenie o výplate náhrady za postúpenie  užívania  spoločného poľovného revíru Čičmany - rok 2017
pdf verejna-vyhlaska 43.7 KB

Harmonogram riadnych verejných zasadnutí OZ Čičmany v roku 2017 a dochádzka poslancov

pdf harmonogram-zasadnuti-oz-cicmany-vroku-2017 10.2 KB
pdf dochadzka-poslancov-na-zasadnutia-oz-vroku-2017 12 KB

Oznámenie o ukončení vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže v Obci Čičmany bez výberu súťažného návrhu

01.02. 2017
 
 
                                     
pdf oznamenie-o-ukonceni-vyhlasenej-verejnej-obchodnej-sutaze-cicmany 59.7 KB

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľností

05.01. 2016
pdf oznamenie-o-vyhlaseni-obchodnej-verejnej-sutaze 50.9 KB
pdf verejna-obchodna-sutaz-cicmany 77.1 KB
pdf lv-561-obec-cicmany-par-ckn-c-45-46-budov-s-c-30 91.6 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.