Čičmany


FAŠIANGY 2017

Poľovnícka spoločnosť Čičmany Les

23.02. 2017
Oznámenie o výplate náhrady za postúpenie  užívania  spoločného poľovného revíru Čičmany - rok 2017
pdf verejna-vyhlaska 43.7 KB

STRÁNKOVÉ HODINY

 
Vážení občania,
navštívte nás, prosím, vo vopred ústne alebo telefonicky
dohodnutých termínoch alebo v týchto
stránkových hodinách, Inak Vám nemôžeme zaručiť, že sa Vám bude venovať
kompetentný zamestnanec/starosta obce
 
Stránkové hodiny
sekretariát , administratívna agenda, dane, overovanie podpisov,  overovanie listín, evidencia obyvateľstva, poplatky, informácie :
vybavuje  administratívna pracovníčka Jaroslava Kotercová č. t. 041/5492123
 
Pondelok    od 08:00 do 16:00  
Utorok od 08:00 do 14:00
      
Streda od 08:00 do 16:00  
Štvrtok nestránkový deň
   
Piatok od 08:00 do 13:00  
Obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30 hod.
 
 Matrika
( rodné listy,sobáše a sobášne listy, úmrtné listy, nahliadnutia do matričných kníh)
vybavuje matrikárka  Viera Škubáková č.t. 041/5492123
 
Stránkové hodiny
 
od 1.11.2016
 streda od 12:00 -16:00
 

Harmonogram riadnych verejných zasadnutí OZ Čičmany v roku 2017 a dochádzka poslancov

pdf harmonogram-zasadnuti-oz-cicmany-vroku-2017 10.2 KB
pdf dochadzka-poslancov-na-zasadnutia-oz-vroku-2017 12 KB

Oznámenie o ukončení vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže v Obci Čičmany bez výberu súťažného návrhu

01.02. 2017
 
 
                                     
pdf oznamenie-o-ukonceni-vyhlasenej-verejnej-obchodnej-sutaze-cicmany 59.7 KB

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľností

05.01. 2016
pdf oznamenie-o-vyhlaseni-obchodnej-verejnej-sutaze 50.9 KB
pdf verejna-obchodna-sutaz-cicmany 77.1 KB
pdf lv-561-obec-cicmany-par-ckn-c-45-46-budov-s-c-30 91.6 KB

Upozornenie spoločnosti SEVAK na kontrolu vodomerných šácht a potrubí vo vodomerných šachtách v súvislosti s výskytom hlbokých mrazov

​05.01. 2017
pdf sevak 51.4 KB

Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému ŽSK

​03.01. 2017
pdf strategia-tvorby-a-budovania-integrovaneho-dop ravneho-systemu-zsk 14.12.2016 70 KB

Pozvánky na zasadnutia OZ 2017

12.12. 2016
pdf pozvanka-na-zasadnutie-oz-5.1.2017 57 KB

Verejná vyhláška

22.08. 2016
- Oznámenie o spojení územného stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania
- Relaxačné zariadečnie s ubytovaním na parcele CKN č. 9222/7 a 9222/8 v k.ú. Čičmany
- Zverejneniekópie žiadostio vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona  - Relaxačné zariadenie s ubytovaním parcelas CKN č. 9222/7 a 9222/8 v k.ú. Čičmany
- Oznámenie ospojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenia  ústenho pojednávan ia - rekreačné zariadenie s ubytovaním parcela CKN č. 9222/12 a 9222/11 v k.ú. Čičmany
- Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona
pdf verejna-vyhlaska-oznamenie-relaxacne-zariadenie-s-ubytovanim 148.6 KB
pdf verejna-vyhlaska-ouznamenie-rekreacne-zariadenie-s-ubytovanim 136.5 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.